Taiji

Taiji är en flera hundraårig kampgren som utövats i Kina. I Finland känner man även taiji som kinesisk morgongymnastik. I taiji förenas gymnastik, meditation och kampfärdighet. Fastän taiji hör till de kinesiska kampsporterna, tränas den nuförtiden främst som en motionsform för att underhålla kondition och hälsa samt för att hålla kroppen och sinnena i balans.

Stilar

Det finns fyra huvudstilar inom taijin: chen, yang, wu och sun. Yang är den mest utbredda av dem och är också den taijistil som tränas mest i Finland. 24-formen är den allmännaste som tränas i yangstilen.

Inverkan på hälsan

Enligt den traditionella kinesiska medicinvetenskapen är det viktigaste för en människas hälsa det inre energiflödet, qi. Störningar i engergiflödet leder med tiden till att människan blir sjuk. Engergiflödet kan störas av både psykiska och fysiska orsaker, spänning, stress, trötthet osv. Att träna taiji tros balansera det inre engeriflödet och på detta sätt förbättra hälsan och förebygga sjukdomar. Under träningarna används kroppens alla muskler mångsidigt. Regelbunden träning stärker musklerna, förbättrar blodcirkulationen och hållningen samt gör lederna rörliga. Genom att träna taji förbättras balansen, nervsystemet funktion, ämnesomsättningen, kroppens känsel och koordinationen.

Träning

Taiji passar för alla oberoende av ålder och kondition på grund av de jämna och mjuka rörelserna. I taiji behövs ingen speciell utrustning, förutom kläder som är behagliga att träna i och tunnbottnade skor.