Föreningen

Vaasan Taiji ry – Vasa Taiji rf

Vaasan Taiji ry – Vaasan Taiji rf grundades i september 2002. Föreningens verksamhetsidé är att främja och utveckla taijiintresset i Vasa. Avsikten är att ordna träningstillfällen och ge teoretisk undervisning i taiji. Vasa Taiji rf:s grundkurser startar i allmänhet på hösten. På grundkursen lär man sig Yangstilens 24 formsserie. Under sommaren tränar man utomhus.

Styrelse

Ordförande Johan Tasanko.
Sekreterare Maarit Nieminen.
Medlemmar Sirkka Honkasalo, Gun-Britt Keto och Anne Saarinen.

Regler

Regler Vasa Taiji rf (på finska) (pdf-fil)